Cała Polska czyta dzieciom… Wadowice też!

Już tradycyjnie czerwiec w Wadowickiej Bibliotece Publicznej rozpoczęliśmy akcją „Cała Polska czyta dzieciom”, która upłynęła pod hasłem: „Książka dawniej i dziś”. Przez trzy dni ludzie związani z książką wprowadzali naszych milusińskich w tajniki jej produkcji.

Pierwszego dnia próg biblioteki przekroczyli Józef Ogiegło i Bartłomiej Augustyniak, właściciele drukarni „Scal-bis”. Spotkanie rozpoczęli oczywiście czytaniem, a potem przedstawili uczestnikom swoją pracę, a także działanie zabytkowej prasy drukarskiej. Oczywiście dzieci najbardziej zadowolone były z możliwości samodzielnego odbijania tekstów. Mogły też poćwiczyć odbijanie czcionek drukarskich i kopii linorytów.

Kolejne spotkanie nawiązywało do tradycji książki rękopiśmiennej. Rektor oo. Pallotynów, ksiądz Jacek Jezierski opowiedział zebranym o swojej pracy, a także pasji jaką są ptaki mieszkające w parku na „Kopcu”. Przytoczył o nich kilka anegdot i przeczytał parę historii. Jedno z całą pewnością można powiedzieć o gościu Wadowickiej Biblioteki Publicznej – jest wspaniałym gawędziarzem i potrafi przykuć uwagę dzieci, a nie jest to łatwe.

Pani Joanna Góralczyk, właścicielka introligatorni „Gómak”, która odwiedziła nas w piątek podzieliła się z uczniami wadowickich szkół podstawowych swoją wiedzą na temat składania, szycia oraz oprawiania książek. Prezentując losy woluminu, od przybycia poszczególnych jego elementów do zakładu, poprzez kolejne etapy składania, zachęcała uczniów do zainteresowania się introligatorstwem jako zawodem ciekawym i dającym satysfakcję. Eksponaty przyniesione przez panią Joannę zainteresowały nie tylko uczniów, ale i ich opiekunów, a wśród pytań, na które prelegentka chętnie odpowiadała, znalazły się i te, o możliwość kształcenia się w zawodzie
i niezbędne umiejętności do jego wykonywania.

Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem, przez trzy dni uczestniczyło w niej ponad 200 dzieci.