Spotkanie z Marią Talagą

Pamiętamy i dziękujemy – spotkanie z Marią Talagą

W piątek, 3 listopada, Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity zorganizowało w Wadowickiej Biblioteki Publicznej wyjątkowe spotkanie, przywracające pamięć o zmarłych nauczycielach dawnego Gimnazjum.
Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja niezwykłego albumu „Pamięci tych, którym wiele zawdzięczamy” – wydawnictwa ukazującego nagrobki profesorów wadowickiego liceum wraz z oznaczeniem miejsca ich pochówku. Publikacja stanowi cenną pozycję, zwłaszcza dla społeczności lokalnej, ponieważ dokumentuje dziedzictwo kultury naszej Małej Ojczyzny. Jest też formą podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w akcję ratowania zapomnianych nagrobków.


Piątkową prelekcję poprowadziła współautorka albumu, absolwentka wadowickiego LO i przewodnicząca stowarzyszenia tamtejszych absolwentów – Maria Krystyna Talaga. Pani Maria zaprezentowała słuchaczom, nie tylko efekty podjętego przedsięwzięcia (metamorfozy niektórych nagrobków robiły duże wrażenie), ale także cały łańcuch działań, jaki wiązał się z przeprowadzeniem prac konserwatorskich. Podjęcie jakichkolwiek kroków wymagało bowiem uzyskania zgody odpowiednich instytucji, pozyskania dodatkowych środków finansowych (przyznane dotacje nie wystarczyły) oraz wielu rąk do pracy. Stowarzyszenie w tych trudach mogło jednak liczyć, na ogromną pomoc ze strony lokalnej społeczności. Mieszkańcy Wadowic i okolicznych miejscowości udzielili zarówno wsparcia finansowego, poprzez uczestnictwo w kwestach i prywatne datki, jak i chętnie angażowali się w prace przy renowacji nagrobków. W sumie na rzecz projektu pracowało blisko 200 wolontariuszy, a całkowity koszt działań konserwatorskich wyniósł ponad 126 tys zł.


Na uczestników piątkowego spotkania, oprócz ciekawej prezentacji, czekała też miła niespodzianka. Wśród zebranych gości rozlosowano 9 egzemplarzy albumu „Pamięci tych, którym wiele zawdzięczamy”. Z pewnością był to wyjątkowy, ale i nieco nostalgiczny wieczór.