Wystawa stowarzyszenia Dać Szansę

Małopolskie krajobrazy na obrazy! – wystawa podopiecznych Dać Szansę

W sobotę 16 września w Wadowickiej Bibliotece Publicznej miał miejsce wernisaż wystawy „Małopolskie krajobrazy – na obrazy!” przygotowanej przez podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę”.


Prezentowane prace powstały w ramach pleneru integracyjnego (dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin), który był okazją do pracy artystycznej w terenie i łączył atrakcyjną formę tworzenia sztuki z czerpaniem z folkloru u źródła – w Białym Dunajcu. Plener był połączony z warsztatami folklorystycznymi, na których powstały bukiety i wiązanki kwiatów.


Wystawa jest częścią projektu „Małopolskie krajobrazy – na obrazy!”, którą Stowarzyszenie „Dać Szansę” realizuje przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Jego celem jest rozwój aktywności stowarzyszenia związanej z działalnością kulturalną na rzecz mieszkańców Małopolski Zachodniej łączącej wzmacnianie tożsamości regionalnej i integracyjny wymiar sztuki w roku 2017.


Ekspozycję można zobaczyć w Wadowickiej Bibliotece Publicznej do 23 września 2017 r.
Serdecznie zapraszamy!