Spotkanie z dr.hab. Andrzejem Nowakowskim

O dziejach lokalnego sportu – spotkanie z dr. hab. Andrzejem Nowakowskim

W piątkowy wieczór (24. XI) czytelnicy Wadowickiej Biblioteki Publicznej mieli okazję wysłuchać ciekawej prelekcji na temat historii lokalnego sportu, którą wygłosił dr hab. Andrzej Nowakowski. Spotkaniu towarzyszyła promocja książki „Szkice z dziejów sportu w Wadowicach i Ziemi Wadowickiej”.


Na spotkaniu dr hab. Andrzej Nowakowski przedstawił historię Sokołów działających na terenie powiatu wadowickiego oraz przybliżył sylwetki Zenona Kęckiego i Bronisława Czapika – osób bardzo zasłużonych w sferze lokalnej kultury fizycznej. Zaprezentował także wyniki przeprowadzonych badań, z których wynika, że tylko 32% uczniów wybranych szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wadowickiego, słyszało o funkcjonowaniu organizacji TG Sokół. Do takiego stanu, przyczyniły się lata przerwy w działalności organizacji sokolich, w następstwie których zapomniano o ideałach i celach sokolstwa. Co więcej, kolejne próby reaktywacji gniazd sokolich w Polsce napotykały na wiele trudności zarówno finansowych, jak i organizacyjnych.


Wiele ciekawych informacji i mało znanych faktów o działalności sokolich organizacji można znaleźć we wspomnianej książce „Szkice z dziejów sportu w Wadowicach i Ziemi Wadowickiej”, napisanej pod redakcją dr. Jacka Kulpińskiego i dr. hab. Nowakowskiego. Niniejsza praca zbiorowa dostarcza cennych informacji o zarządzaniu kulturą fizyczną w powiecie wadowickim. Autorzy poruszyli w niej wiele aspektów dotyczących lokalnego sportu m.in. jeździectwo na ziemi wadowickiej, łucznictwo w Zawadce, narciarstwo w kalwaryjskim gnieździe TG „Sokół” czy działalność KS „Kalwarianka”. W pracy znajdują się również fotografie wybranych obiektów i osób związanych z historią lokalnego sportu.


Książka jest już dostępna w Wadowickiej Bibliotece Publicznej. Zapraszamy!