W hołdzie księdzu Janowi Twardowskiemu - wystawa

W hołdzie księdzu Janowi Twardowskiemu – wystawa pokonkursowa

W Wadowickiej Bibliotece Publicznej można obecnie zobaczyć, a właściwie przeczytać, prace laureatów powiatowego konkursu „W hołdzie księdzu Janowi Twardowskiemu”.


Konkurs organizowany jest od 2009 r. przez Technikum nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego, które obecnie wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie klas VII, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wadowickiego. W tym roku uczestnicy konkursu mieli do wyboru napisać pracę literacką lub wykonać KAFELEK dla księdza Jana Twardowskiego (zadanie nawiązywało do starego pieca kaflowego znajdującego się w mieszkaniu księdza, który pokrywają różne rysunki oraz sentencje). Tegoroczny konkurs przebiegał pod hasłem „CZYTAJĄC”, a więc nadesłane prace mówiły o radości i roli czytania w naszym życiu oraz o bohaterach ulubionych lektur.
Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a wysoki poziom zgłoszonych prac niejednokrotnie zaskakiwał samych nauczycieli.

Prace laureatów konkursu oraz dzieła wyróżnione można podziwiać w Wadowickiej Bibliotece Publicznej do 20 stycznia 2018 r . Zapraszamy!