Wystawa Dać Szansę

Wystawa prac podopiecznych stowarzyszenia Dać Szansę

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach serdecznie zaprasza na wystawę prac plastycznych dzieci niepełnosprawnych. Swoją twórczość przedstawią podopieczni Stowarzyszenia oraz dzieci z prowadzonych przez Stowarzyszenie placówek: Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Dać Szansę” oraz Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wadowicach.
Wystawę można podziwiać w Wadowickiej Bibliotece Publicznej od 23 października do 10 listopada 2018 r.