Warsztaty edukacji historycznej

Warsztaty edukacji historycznej

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 20 listopada w Wadowickiej Bibliotece odbyły się zajęcia edukacyjne, przybliżające młodym ludziom trudną historię naszego kraju. Spotkania poprowadzili historycy z krakowskiego oddziału IPN.

 

Uczniowie starszych klas uczestniczyli w warsztatach „Drogi do Niepodległości. Traktat wersalski i jego skutki”, natomiast młodsze dzieci wzięły udział w zajęciach o polskich symbolach narodowych. Warsztaty przybliżyły młodym ludziom trudne dzieje naszego kraju oraz uświadomiły, czym jest niepodległość.