”Myśmy do stepów unieśli Ojczyznę” – wystawa Związku Repatriantów RP

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach, Związek Repatriantów RP zaprasza na wystawę „Myśmy do stepów unieśli Ojczyznę”, dokumentującą losy Polaków deportowanych z Sowieckiej Ukrainy do Kazachstanu w 1936 r.

Autorami wystawy są: Piotr Hlebowicz i Nina Rupeta – repatriantka z Kazachstanu. Wystawa pokazuje zbiory dokumentów i fotografii rodzinnych, które przedstawiają codzienne życie na obcej ziemi i zwyczaje kazachstańskich Polaków.

Wystawę można obejrzeć w Wadowickiej Bibliotece Publicznej do 10 maja 2019 roku.