Wystawa prac plastycznych uczniów SP nr 2 w Wadowicach

W środę 15 maja w Wadowickiej Bibliotece Publicznej miało miejsce oficjalne otwarcie wystawy prac plastycznych uczniów SP nr 2 w Wadowicach.

Wernisaż uświetnił występ wokalny uczniów SP nr 2. Natomiast wystawę opracował i zaaranżował Jerzy Kozak,  z którym Wadowicka Biblioteka współpracuje od wielu lat.

W ramach ekspozycji swoje prace zaprezentowało 50 uczniów, w tym uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych. Prezentowane dzieła są różnorodne, zarówno pod względem tematyki, techniki wykonania czy formatu. Tematami nawiązują do pejzaży, portretów, animalistyki, scen rodzajowych oraz fantastycznych.

W zdecydowanej większości prace zostały wykonane w tradycyjnych technikach malarskich na papierze i płótnie, nie brakuje również rysunków, grafik, kolaży oraz fotografii. Przeważają dzieła indywidualne, ale po raz pierwszy pojawiły się też realizacje grupowe. Na wystawie oprócz prac powstałych w trakcie szkolnych zajęć artystycznych i plastycznych zaprezentowano również te, wykonane przez uczniów w czasie prywatnym.