Marcin Szpądrowski podpisuje pamiątkowe albumy zawierające zdjęcia jego autorstwaMarcin Szpądrowski podpisuje pamiątkowe albumy zawierające zdjęcia jego autorstwa

Wystawa fotografii Marcina Szpądrowskiego

We wtorek 15 października w Wadowickiej Bibliotece Publicznej otwarto wyjątkową wystawę fotografii Marcina Szpądrowskiego „Tożsamość – fotografią pisana”.

 Marcin Szpądrowski jest częstochowskim fotografem, który od dwudziestu lat integruje społecznie środowisko lokalnych fotografików oraz animuje szereg działań w tej dziedzinie sztuki. Przez piętnaście lat był głównym fotografem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater. Obecnie pracuje jako  dyrektor Biura Marketingu i Reklamy w polskim wydawnictwie krzyżówkowym „Technopol” oraz uczy młodych ludzi sztuki fotografii. W trakcie swojej kariery zawodowej Pan Marcin był wielokrotnie nagradzany m.in. Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zdobył także główną nagrodę – ostatnie pióro Prezydenta R.P. Lecha Kaczyńskiego w konkursie „Katyń Pamiętamy. Małopolska” . Na swoim koncie ma szereg wystaw fotograficznych – indywidualnych i zbiorowych oraz wiele publikacji w gazetach, czasopismach, albumach i kalendarzach.

Prezentowana w Wadowickiej Bibliotece Publicznej wystawa składa się z ponad 40 zestawów fotografii, wykonanych podczas niezwykle ważnych wydarzeń w Częstochowie, Warszawie, Krakowie i Oświęcimiu, które połączyły Polaków i skłoniły do refleksji nad swoim życiem oraz tożsamością. Motywem spajającym większość zdjęć jest Jasna Góra. Prezentowane fotografie dokumentują jasnogórskie pielgrzymki (m.in. wojskowych, motocyklistów, kibiców, Żołnierzy Wyklętych), różnego rodzaju uroczystości oraz festiwale muzyki sakralnej. Na ekspozycji można podziwiać też zdjęcia wykonane w dniu śmierci Papieża Jana Pawła II oraz podczas 73. Rocznicy Wyzwolenia Niemieckiego Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau.

Podczas wernisażu Pan Marcin opowiedział o uwiecznionych na fotografiach wydarzeniach, którymi kilka lat temu „żyła” cała Polka. Z kolei Pani Maria Talaga oraz senator Andrzej Pająk przypomnieli zgormadzonym gościom, jak ważne jest pielęgnowanie tożsamości narodowej i pamiętanie o swoich korzeniach. Podczas wernisażu przytoczono także słowa Lecha Kaczyńskiego z dnia 11 września 2007 r., stanowiące motto prezentowanej wystawy:

„Musimy pielęgnować swoją kulturę, musimy pamiętać o swojej historii, musimy pamiętać o swojej tożsamości. Tożsamości ciekawej, niepowtarzalnej, na którą złożyły się nasze skomplikowane dzieje.”

Ekspozycję można podziwiać w Wadowickiej Bibliotece Publicznej do 30 października. Zapraszamy!