Zapytanie ofertowe – „Dostawa nowości wydawniczych dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej w 2021 r.”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WBP.ZP.261.1.2021

Wadowicka Biblioteka Publiczna informuje, że prowadzi rozeznanie rynku na zadanie: „ Dostawa nowości wydawniczych dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej w 2021 roku” prowadzone w trybie poza ustawą (art.2.1.1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami).

W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert.

Oferta powinna zawierać:

1. Formularz oferty (zał. nr 1) z odpowiedziami na następujące pytania:
• Ilość tytułów książek – nowości wydawniczych dostępnych w bieżącej ofercie.
• Zakres tematyczny nowości wydawniczych, rodzaj literatury, współpraca z najważniejszymi wydawnictwami.
• Wysokość % udzielonego rabatu oraz opis sposobu jego naliczania/od jakiej ceny wyjściowej/.
• Koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.
• Koszty związane z przesyłaniem reklamacji.
• Termin płatności -21 dni, ewentualne dodatkowe upusty za krótsze terminy płatności.
• Opis sposobu dokonywania zamówień , możliwości rezerwacji poszczególnych tytułów , składania zamówień i rezerwacji osobno dla 6 agend.

2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zał. nr 2.

Zamawiający: Wadowicka Biblioteka Publiczna, ul. Legionów 1, 34-100 Wadowice
Szacunkowa wartość zamówienia – ok. 70 000,00 złotych.
Termin złożenia ofert – 01.02.2021 r. , do godz. 8.00.
Dopuszcza się złożenie oferty drogą mailową na adres: wadowickabp@op.pl
Osoby do kontaktu: Bożena Płonka, Dominika Kołek
Telefon: 33 8234618
Adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 1

Pliki do pobrania: