„Dziennikarstwo online” – szkolenia dla dzieci i młodzieży

Wadowicka Biblioteka Publiczna bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie oświęcimskim”, realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Celem projektu jest przede wszystkim rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć oraz wyposażenie placówek samorządowych instytucji kultury w sprzęt niezbędny do organizacji szkoleń.

W ramach projektu w Wadowickiej Bibliotece zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty internetowe z zakresu dziennikarstwa online.  Dla uczestników szkolenia przewidziano 15 spotkań (2x45min + spotkanie organizacyjne), które odbędą się za pośrednictwem platformy Teams.

Młodzi ludzie w trakcie warsztatów będą rozwijać warsztat blogera i fotografa oraz poznają różne narzędzia niezbędne do publikowania treści w internecie (programy graficzne, narzędzia do tworzenia blogów i publikacji treści video). Uczestnicy szkoleń zapoznają się również z zasadami bezpieczeństwa w sieci, zgłębią zawiłą kwestię praw autorskich, poznają ciekawe serwisy społecznościowe oraz zasady kręcenia „dobrych” filmów.

W szkoleniach realizowanych przez Wadowicką Bibliotekę Publiczną będzie uczestniczyć grupa uczniów ze  Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej w Wadowicach.

Uczestników dziennikarskich warsztatów bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie skanów niezbędnych dokumentów, czyli DEKLARACJI UCZESTNIKA oraz OŚWIADCZENIA O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM. Dokumenty należy dostarczyć do 23 lutego (drogą mailową – wadowickabp@op.pl lub osobiście). Deklaracje i oświadczenia do pobrania na naszej stronie lub w Czytelni WBP (ul. Legionów 1).

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy rodziców dzieci uczestniczących w warsztatach do kontaktu z biblioteką (wadowickabp@op.pl lub 33 823 46 18).

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

PLIKI DO POBRANIA: