Wystawa prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach

Wadowicka Biblioteka Publiczna zaprasza na wystawę prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach.

Wernisaż wystawy odbył się 2 czerwca. Otwarcia wystawy dokonała dyrektor Wadowickiej Biblioteki Publicznej p. Bożena Płonka wraz z p. Jerzym Kozakiem- organizatorem wystawy i opiekunem grupy oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach p. Gabriela Kwarciak. Wernisaż uświetnił występ laureatek Gminnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej EuroWADOwizja: Olgi Porzuczek i Weroniki Świadek oraz Zespołu Moderato pod kierunkiem p. Bogusławy Kowalczyk.

W wystawie udział bierze 51 uczniów, z których duża grupa to uczestnicy pozalekcyjnych zajęć dwóch kół plastycznych. Warto zaznaczyć dużą rozpiętość wiekową wystawiających swoje prace. To uczniowie w wieku od 8 do 15 lat. Ważny jest również akcent ukraiński. Wśród prezentujących swoje prace znalazły się uczennice z oddziału ukraińskiego z poruszającymi pracami odwołującymi się do sytuacji wojennej. Zdecydowana większość prac to prace w technikach malarskich. Wśród nich znalazły się również rysunki czy pastele olejne. Trzy wielkoformatowe prace odwołują się do roku Stanisława Lema. To projekty wielofunkcyjnych robotów – kolorowanki powstałe w ramach zajęć lekcyjnych, z założenia przeznaczone jako pomoc dydaktyczna do pracy w świetlicy szkolnej. Pozostałe dzieła stanowią indywidualne interpretacje tematów realizowanych na zajęciach szkolnych bądź pozalekcyjnych. Na uwagę zasługuje pomysłowość i bogata kolorystyka tych prac.

Wystawę można obejrzeć do 20 lipca w godzinach pracy biblioteki.