Zawieszenie działalności filii w Wysokiej

Informujemy, że działalność filii Wadowickiej Biblioteki Publicznej w Wysokiej zostaje zawieszona do 30 października 2023 r.

Wypożyczone książki można zwracać w budynku głównym Wadowickiej Biblioteki Publicznej w Wadowicach,  ul. Legionów 1.