Dostawa nowości wydawniczych dla Wadowickiej Biblioteki w 2023 r. – wynik zapytania ofertowego

Wadowicka Biblioteka Publiczna informuje, że dokonano wyboru oferty na „Dostawę nowości wydawniczych dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej w 2023 roku” . Wybrano ofertę firmy PLATON sp. z.o.o. Dziękujemy za aktywny udział i życzyczmy korzystnych rozstrzygnięć w przyszłych postępowaniach.

Pliki do pobrania: