Zaczytane Wadowice, czyli XII edycja Narodowego Czytania!

W sobotę 9 września 2023 r. zgromadzeni w sali kameralnej Wadowickiego Centrum Kultury wysłuchali fragmentów jednego z najważniejszych dzieł literatury polskiej – „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Spotkanie było częścią ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, która od dwunastu lat propaguje czytelnictwo. 

O wyborze dzieła Orzeszkowej zadecydowały obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego przypadające w tym roku. „Nad Niemnem” jest bowiem jednym z najważniejszych utworów polskiej literatury podejmującym ten temat.  Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości.  W Drugiej Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80. XX wieku. 

Fragmenty „Nad Niemnem” – najbardziej znanej i cenionej powieści Orzeszkowej czytali Jolanta Godzik, Dominika Jamrozy, Henryka Swornóg, Alicja Wikto, Piotr Polak, Jan Popowicz, Grzegorz Radwan i Bolesław Wegenke.Wydarzenie uświetnił występ Radosława Goździkowskiego – absolwenta Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w klasie fortepianu, obecnie pracownika tej uczelni, laureata międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów pianistycznych.