Konkurs na kolaż inspirowany twórczością Wisławy Szymborskiej

Przypadająca w tym roku 100. rocznica urodzin i wybór przez Senat RP poetki i noblistki Wisławy Szymborskiej na jedną z patronek 2023 roku to świetna okazja do zainteresowania się jej bogatą twórczością i życiem. Wisława Szymborska jest znana dzięki swojej poezji. Jednak gdy nie pisała, tworzyła kolaże, które sama nazywała „wyklejankami”. Zajmowała się nimi w wolnym czasie. Przez kilka lat gromadziła wycinki z gazet, które następnie wykorzystywała do tworzenia. Jej prace to połączenie słów i obrazów w dowcipny, ironiczny i nieoczywisty sposób. Powstało ich w sumie kilka tysięcy. Wyklejanki wysyłała do przyjaciół zamiast kartek pocztowych – z życzeniami noworocznymi, z okazji urodzin i imienin, ale i bez okazji.

Konkurs na kolaż przeznaczony jest dla uczniów starszych klas szkół podstawowych (od 10 lat), uczniów szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych. Zadaniem uczestnika jest stworzenie własnej wyklejanki w formacie i formie określonej regulaminem (załącznik poniżej), na podstawie dowolnego wiersza Wisławy Szymborskiej. Dodatkowo punktowane będą elementy tematycznie nawiązujące do życia i twórczości noblistki.

Prace można składać do 20 września 2023 r. w budynku głównym Wadowickiej Biblioteki Publicznej (ul. Legionów 1).  Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Bibliotece Publicznej podczas Wadowickiego Festiwalu Książki „Problemy z Noblem”. Dodatkową nagrodą będzie udział w zajęciach grafiki warsztatowej z Barbarą Iwańską!

Inspiracji można poszukać w tomikach wierszy Wisławy Szymborskiej, które znajdują się w zbiorach Wadowickiej Biblioteki Publicznej lub zajrzeć na strony Fundacji Wisławy Szymborskiej i podglądnąć, jak wyglądają jej wyklejanki.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.