Akademia Przedszkolaka

Akademia Przedszkolaka to autorski projekt Wadowickiej Biblioteki Publicznej realizowany w latach 2011-2019. Jego celem było rozbudzanie zainteresowań  czytelniczych wśród dzieci, poprzez cykl warsztatów edukacji czytelniczej dla przedszkolaków, przygotowujących się do nauki w szkole. Zajęcia czytelnicze stworzyły dzieciom możliwość częstszego i systematycznego  kontaktu z książką oraz ukazały bibliotekę jako miejsce przyjazne maluchom.

Zajęcia prowadzone były raz w miesiącu dla każdej grupy uczestniczącej w „Akademii Przedszkolaka”. Ich tematyka uwarunkowana była bieżącymi wydarzeniami, aktualną porą roku, zainteresowaniami dzieci. Każde spotkanie, bez względu na temat, opierało się na odpowiednio dobranej literaturze i wspólnej lekturze, dzięki czemu czytanie kojarzyło się dziecku z radością, i zabawą. W ten sposób nasza biblioteka pragnęła stworzyć przedszkolakom wkraczającym powoli w „zaczarowany świat liter” możliwość kontaktu z książką, ukazać jej liczne wartości i obudzić pasję czytania.

Back to Top

Narzędzia dostępności