Bibliografia Małopolski

Bibliografia Małopolski  – jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji. Zawiera opisy wydawnictw treściowo związanych z województwem małopolskim i Małopolską jako regionem geograficzno-historycznym.

Rejestruje:

  • książki – w całości lub tylko częściowo poświęcone Małopolsce (rozdziały, ustępy, rozprawy z prac zbiorowych),

  • mapy,

  • czasopisma i artykuły z czasopism,

  • dokumenty życia społecznego (głównie katalogi wystaw artystycznych i muzealnych, foldery i prospekty turystyczne oraz inne materiały o istotnej wartości informacyjnej),

  • wybrane dokumenty elektroniczne i muzyczne.

Bibliografia Małopolski powstała z połączenia baz lokalnych tworzonych w bibliotekach powiatowych województwa małopolskiego z bazą o takiej samej nazwie powstającą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie i od 2015 roku jest współtworzona przez 25 bibliotek publicznych województwa małopolskiego.

W przeważającej większości są to opisy publikacji wydanych po 2000 roku.

Back to Top

Narzędzia dostępności