Bibliotekarz na Topie

 „Bibliotekarz na Topie” – cykl szkoleń i warsztatów mających podnieść kompetencje i umiejętności bibliotekarzy z terenu powiatu wadowickiego.

Wadowicka Biblioteka jako biblioteka powiatowa stara się integrować lokalne środowisko bibliotekarskie. Mamy nadzieję, że organizowane przez Nas szkolenia i warsztaty pozwolą w przyszłości na skuteczniejsze działania kulturalne i uatrakcyjnią ofertę wszystkich bibliotek publicznych na terenie powiatu. Z kolei odbywająca się przy okazji szkoleń wymiana doświadczeń i pomysłów pozwoli inaczej spojrzeć bibliotekarzom na zmieniające się zadania i cele stawiane współczesnym bibliotekom.

W ramach szkoleń uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi działalności instytucji kultury, z nowatorskimi formami pracy z użytkownikiem biblioteki oraz skutecznymi metodami promocji i reklamy swoich działań. Projekt stanowił bardzo dobry pretekst do integracji społeczeństwa bibliotekarskiego, wymiany pomysłów oraz doświadczeń. Stworzył też okazję do podejmowania w przyszłości wspólnych działań i projektów kulturalnych.

Tematyka szkoleń:

Prawne aspekty działania biblioteki publicznej.

Prawo autorskie w bibliotece.

Profesjonalna obsługa użytkowników biblioteki warsztaty personalne.

Sztuka skutecznej reklamy biblioteki promocja działalności, współpraca z mediami.

Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży oraz jej promocja wśród użytkowników biblioteki.

Nowe formy działalności biblioteki.

Biblioterapia i arteterapia.

Social media i aplikacje mobilne oraz ich wykorzystanie w działaniach bibliotek

Projekt „Bibliotekarz na Topie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Back to Top

Narzędzia dostępności