Bibliotekarz na Tropie...dobrych praktyk

„Bibliotekarz na Tropie… dobrych praktyk” to druga edycja cyklu szkoleń dla bibliotekarzy z terenu powiatu wadowickiego.
Tym razem, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestnikom, postanowiliśmy rozszerzyć ofertę szkoleń o wyjazdy studyjne do bibliotek, które z powodzeniem stosują nieszablonowe metody i nowatorskie formy promocji czytelnictwa, a także do tych historycznie znaczących. Wizyty w placówkach, odbiegających od tradycyjnych form, zarówno pod względem architektonicznym, jak i metod pracy, stały się inspiracją do zaszczepienia na własnym gruncie nowoczesnych i nietypowych rozwiązań. Mamy nadzieję, że pozwoli to poszerzyć wyobrażenia i horyzonty o nowe możliwości i przestrzenie działania bibliotek. W projekcie równie ważna była wymiana doświadczeń między bibliotekarzami, która pozwoli inaczej spojrzeć na zmieniające się współcześnie zadania i cele.

Cykl szkoleń obejmował:

Szkolenia stacjonarne:
Biblioterapia – Wanda Matras
Trudne sytuacje w pracy bibliotekarza – M. Stolarczyk
W poszukiwaniu lektury idealnej – dobór literatury dla dorosłych – M. Skrabka
Organizacja i planowanie spotkań autorskich – M. Skrabka

Szkolenia wyjazdowe :

Wrocław – Muzeum Pana Tadeusza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Mediateka/
Kraków – Biblioteka Jagiellońska, Arteteka, Targi Książki
Oświęcim (Galeria Książki) – Skawina (MultiCentrum) – Brzeźnica (Spichlerz Książki)

W sumie w szkoleniach i wizytach studyjnych wzięło udział 178 bibliotekarzy z terenu powiatu wadowickiego.

Projekt „Bibliotekarz na Tropie… dobrych praktyk – cykl szkoleń i wizyt studyjnych dla bibliotekarzy” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Back to Top

Narzędzia dostępności