Biblioterapia

Prowadzona przez Wadowicką Bibliotekę Publiczną od kwietnia 2016 roku akcja polega na wyjściach pracowników do Domów Opieki Społecznej w celu popularyzacji książek i czytelnictwo wśród ludzi, którzy nie mogą sami czytać i korzystać ze zbiorów biblioteki. Cotygodniowe wyjścia gromadzą słuchaczy, chcących wysłuchać ciekawych opowieści i historii.

Back to Top

Narzędzia dostępności