Instruktor powiatowy

Instruktor powiatowy

Małgorzata
Drabczyk

Pracownik Wadowickiej Biblioteki Publicznej

Pracownik Wadowickiej Biblioteki Publicznej, realizującej zadania Biblioteki Powiatowej, pełniący rolę Instruktora, ma za zadanie:

 1. Udzielanie pomocy i doradztwo bibliotekom gminnym i opracowania zbiorów;
 2. Doradztwo merytoryczne w zakresie komputeryzacji;
 3. Doskonalenie form i metod pracy z czytelnikami;
 4. Udział w organizacji imprez bibliotecznych;
 5. Nadzór oraz pomoc w przeprowadzaniu selekcji i inwentaryzacji zbiorów;
 6. Organizowanie szkoleń, seminariów i warsztatów metodycznych dla kadry bibliotekarskiej;
 7. Wizytacje ogólne, obejmujące całokształt pracy biblioteki;
 8. Wizytacje dotyczące określonego wycinka pracy, (skontrum biblioteczne);
 9. Prowadzenie badań i analiz pracy bibliotek;
 10. Gromadzenie literatury i prasy fachowej;
 11. Utrzymywanie kontaktów z władzami samorządowymi, biblioteką wojewódzką, sprawującą nadzór merytoryczny, instytucjami kultury, oświaty oraz innymi działającymi na tereniepowiatu;
 1. Udział w seminariach i szkoleniach organizowanych przez bibliotekę wojewódzką oraz inne instytucje;
 1. Systematyczne śledzenie rynku wydawniczego ze szczególnym uwzględnieniem literatury i prasy fachowej:
 1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności placówek bibliotecznych na terenie powiatu.
 1. Współtworzenie bazy Bibliografia Małopolski.
Back to Top

Narzędzia dostępności