Jak się zapisać

Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Wadowickiej Biblioteki Publicznej ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz wewnętrznym regulaminie.

Z biblioteki może korzystać każda osoba po uprzednim zapisie w Bibliotece. Warunkiem korzystania ze zbiorów i usług jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej. Czytelnik ma prawo do jednej karty bibliotecznej i jest zobowiązany do jej chronienia przed zagubieniem i zniszczeniem. Utratę lub zniszczenie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić, bibliotekarz wystawia nową kartę biblioteczną zgodnie z cennikiem.

ZAPISU DO BIBLIOTEKI MOŻNA DOKONAĆ STACJONARNIE (NA MIEJSCU W BIBLIOTECE) LUB ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU. BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ ZAPISU REJESTRACJA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH NASTĘPUJE NA PODSTAWIE PISEMNEGO PORĘCZENIA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO!

ZAPIS STACJONARNY – przy zapisie zgłaszający się powinien:

  • okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, podać PESEL, aktualny adres zameldowania i/lub adres do korespondencji,
  • wypełnić oraz podpisać formularze i oświadczenia  niezbędne do rejestracji oraz zapoznać się z klauzulami informacyjnymi zgodnymi z Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Wadowickiej Bibliotece Publicznej
  • zapoznać się z treścią Regulaminu i zobowiązać się do jego przestrzegania.
  • Formularz niezbędny do rejestracji można również pobrać z naszej strony i wypełniony dostarczyć do Wadowickiej Biblioteki Publicznej. 


ZAPIS ONLINE – odbywa się poprzez rejestrację w Katalogu online Wadowickiej Biblioteki Publicznej.

  • Wejdź do Katalogu i kliknij w zakładkę Konto (w lewym górnym rogu).
  • Pod opcją Zapis do biblioteki – kliknij Zarejestruj się
  • Teraz wprowadź swój adres e-mail oraz hasło. Na podany adres e-mail zostanie przesłany link weryfikacyjny, który należy kliknąć, aby móc kontynuować zapis do biblioteki. Jeśli e-mail nie dojdzie w ciągu kilku minut, prosimy sprawdzić, czy nie został on zakwalifikowany jako SPAM.
  •  Po potwierdzeniu adresu mailowego nastąpi przekierowanie do formularza z danymi osobowymi. Uzupełnij je i…gotowe! Teraz możesz zarezerwować książki w naszym katalogu i odebrać je podczas pierwszej wizyty w Wadowickiej Bibliotece!
  •  Gdy przyjdziesz odebrać zarezerwowane książki nie zapomnij zabrać dowodu osobistego! Po sprawdzeniu twojej tożsamości otrzymasz kartę biblioteczną, dzięki której zostaniesz pełnoprawnym czytelnikiem naszej biblioteki! Będziesz mógł wówczas m.in. zwracać i zamawiać książki/audiobooki do książkomatu, wypożyczać gry planszowe oraz korzystać z baz ebooków – Legimi i IBUK Libra!

Jeśli natomiast jesteś już czytelnikiem Wadowickiej Biblioteki Publicznej i chcesz uzyskać dostęp do konta on-line, aby rezerwować książki przez internet, skontaktuj się w tym celu z biblioteką (e-mail: wypozyczalnia.biblioteka@wadowice.pl).

Back to Top

Narzędzia dostępności