Księgozbiór Papieski

W naszej bibliotece nie mogło oczywiście zabraknąć publikacji poświęconych wybitnemu wadowiczaninowi – św. Janowi Pawłowi II. Księgozbiór papieski  tworzą m.in.:

  • opracowania naukowe i popularnonaukowe poświęcone osobie i działalności Jana Pawła II (autobiografie, biografie, monografie, pamiętniki, wspomnienia),
  • oficjalne dokumenty Kościoła zawierające tezy i nauczanie papieża (encykliki, adhortacje, listy papieskie),
  • wydawnictwa dokumentujące papieskie pielgrzymki,
  • publikacje będące owocem pracy naukowej Jana Pawła II,
  • twórczość literacka Karola Wojtyły,
  • beletrystyka dla dorosłych i dzieci poświęcona tematom papieskim,
  • bogato ilustrowane albumy, dokumentujące życie papież
Udostępnianie

Księgozbiór Papieski z Czytelni nie jest udostępniany na zewnątrz! Można przeglądać go tylko na miejscu w bibliotece.

Back to Top

Narzędzia dostępności