Najstarsze zbiory

Biblioteka posiada w swoich zbiorach wiele wartościowych dokumentów książkowych i nieksiążkowych. Najstarszym woluminem jest „Życie Cuda y Dzieje Kanonizacyi s. Jana Kantego” z 1780 roku. Cennymi pozycjami są książki XIX wieczne, a szczególnie te wydawane przez wadowicką oficynę i sygnowane pieczęcią Foltinów. Historyczne przeobrażenia regionu obrazują unikatowe monografie, kroniki, mapy, fotografie i pocztówki.

Najstarsze zbiory należą do tzw. „zbiorów specjalnych”, które ze względu na swoją wartość nie są udostępniane na zewnątrz . Można skorzystać z nich tylko na miejscu w Czytelni.

 

 • Najstarsze książki w czytelni (wymienić lub skany okładek)
 • „Życie Cuda y Dzieje Kanonizacyi s. Jana Kantego” z 1780 r.
 • Kraszewski J.I. „Szkice obyczajowe i historyczne” – 1841 r.
 • Goszczyński S.  – „Król zamczyska. Powieść – 1847 r.
 • Łepkowski J. – „Sztuka. Zarys jej dziejów” – 1872 r.
 • Brodziński K. – „Pisma Kazimierza Brodzińskiego” – 1874 r.
 • Niemcewicz J.U. – „Jan z Tęczyna. Powieść historyczna” – 1874 r.
 • Kraszewski J.I – Pamiętnik Mroczka – 1875 r.
 • Zacharyasiewicz J. – „Królewskie krzesło”. Powieść współczesna – 1878 r.
 • Jeż T. T. „Z burzliwej chwili. Powieść historyczna” – 1882 r.
 •  „Historya reformacyi szesnastego wieku” – 1886 r.
 • Kolberg O. „Pokucie. Obraz etnograficzny” – 1888 r.
 • Puzyrewski A. – Wojna polsko-rossyjska 1831 roku” – 1888 r.
 • „Nauka wiary i obyczajów Kościola katolickiego” – 1894 r.
 • Zacharyasiewicz J. – „Chleb. Powieść współczesna” – 1895 r.
 • „Ustawy Kongregacyi…” – 1897 r.
 • Hoesick F. Życie Juliusza Słowackiego na tle współczesnej epoki (1809-1849). Biografia Psychologiczna – 1897 r.
 • Maszyński P. „ Lirnik. Pierwszy zbiór utworów na głosy mieszane polskich i obcych kompozytorów” – 1897 r.
 • Sienkiewicz H. – „Pisma Henryka Sienkiewicza t.6” Listy z podróży: szkice amerykańskie z Puszczy Białowiejskiej – 1899 r.
Back to Top

Narzędzia dostępności