Z kart historii

Początki czytelnictwa publicznego
w Wadowicach sięgają
II połowy XIX wieku

Mają ścisły związek z oficynami wydawniczymi działającymi na terenie miasta, a w szczególności z oficyną Foltinów, która obok drukarni i księgarni prowadziła wypożyczalnię książek.

Przełomowym momentem dla rozwoju czytelnictwa było powstanie w 1889 roku Czytelni Mieszczańskiej. Mieściła się ona przy ul. Krakowskiej. Od początku swej działalności była centrum życia kulturalnego miasta. Obok biblioteki z bogatym księgozbiorem posiadała również salę teatralną i balową.

Duży wkład w rozwój czytelnictwa wniosło Towarzystwo Szkół Ludowych działające w latach 1891-1939. Wadowickie Koło T.S.L. im. St. Staszica prowadziło własną bibliotekę oraz udostępniało książki z Centrali T.S.L.

W 1908 r. powstało Towarzystwo Urzędnicze im. Wł. Jagiełły potocznie zwane Jagiellonką, które posiadało bogaty księgozbiór. W okresie międzywojennym działały również: Biblioteka Czytelni Żydowskiej, Biblioteka Akcji Katolickiej w Wadowicach, Biblioteka Zgromadzenia OO. Karmelitów, Biblioteka Wojskowa R.P.P oraz biblioteki szkolne.

Te tradycje czytelnicze sprawiły, że niedługo po zakończeniu wojny rozpoczęły działalność prywatne wypożyczalnie książek. Pierwszą z nich była krótko działająca "Kultura" mieszcząca się w kamienicy Foltinów, drugą wypożyczalnia Tadeusza Pawłęgi "Kultura i Sztuka" działająca mimo wielu przeciwności losu do początku lat 70 tych.

Kalendarium

 • 01.09.1946
  Rozpoczęcie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wadowicach, której głównym celem było utworzenie sieci bibliotecznej na terenie powiatu
 • 16.01.1949
  Otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Lwowskiej
 • 1953
  Przeniesienie siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej do budynku Wadowickiego Domu Kultury
 • 1957
  Połączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej z Biblioteką Powiatową, nadanie nazwy Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
 • 1967
  Utworzenie Oddziału dla Dzieci
 • 1968
  Utworzenie Filii Nr 1 na os. XX-lecia
 • 1974
  Utworzenie Filii Nr 2 przy ul. Mickiewicza
 • 1975
  Zmiana nazwy na Miejską Bibliotekę Publiczną z poszerzonym zakresem działania obejmującym placówki dawnego powiatu
 • 1978
  Przeniesienie Filii Nr 1 na os. Kopernika
 • 1983
  Przeniesienie Filii Nr 3 na ul. Sienkiewicza
 • 1983
  Przeniesienie siedziby Biblioteki Głównej na ul. Dzierżyńskiego (obecnie ul. Legionów)
 • 1986
  Nadanie imienia dr Józefa Putka
 • 1990
  Przeniesienie Oddziału dla Dzieci na ul. Legionów
 • 1991
  Przejęcie Biblioteki przez samorząd gminny, ograniczenie zakresu działania do terenu gminy Wadowice
 • 1999
  Zawarcie porozumienia dotyczącego pełnienia zadań biblioteki powiatowej dla powiatu Wadowickiego
 • 26.04.2000
  Nadanie nowej nazwy – Wadowicka Biblioteka Publiczna
 • 2006-2008
  Modernizacja budynku Biblioteki przy ul. Legionów
 • 2016
  Jubileusz 70lecia założenia Biblioteki Publicznej w Wadowicach
 • 2018
  Modernizacja Filii nr 1 na os. Kopernika
 • 2020
  Likwidacja Filii nr 2 przy ul. Sienkiewicza
Na przestrzeni lat

Dyrekcja biblioteki

Amalia Kuzia

1949 - 1956

Jan Andryszczak

1946- 1970

Eulalia Dziedzic

1970 - 1972

Adam Ryszard Fajfer

1973 - 1982

Jan Sobota

1982 - 1993

Maria Koczur

1993 - 1995

Bożena Płonka

1995 -

Back to Top

Narzędzia dostępności