Centrum Archiwistyki Społecznej

Centrum Archiwistyki Społecznej to narzędzie, przeznaczone do opisywania, udostępniania i wyszukiwania zbiorów archiwalnych. Za pośrednictwem portalu można dotrzeć do wielu archiwalnych zdjęć i różnych dokumentów historycznych z całej Polski w tym także dotyczących Wadowic i okolicznych miejscowości. Wśród lokalnych archiwaliów można znaleźć m.in.

  •  Fotografie Wadowic i okolic z przełomu XIX i XX w. będące własnością rodziny Zapałowiczów –  Antoniego Zapałowicza (1815-1890)  oraz jego synów: Stefana i Tadeusza.
  • zabytkowe fotografie wadowickiego szpitala, zakładów przemysłowych, instytucji społecznych, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz ważnych lokalnych wydarzeń z XX w., przekazanych przez Pana Zdzisława Kłobucha.
  • dokumenty Rodziny Opydo: 5 książeczek oszczędnościowych (18 jedn. arch.) Powiatowej Kasy Oszczędności w Wadowicach za lata 1884-1939 Franciszka Opydo (1856-1923) lekarza i burmistrza Wadowic, jego żony Zofii i ojca Wojciecha.
  • zdjęcia będące własnością Oddziału PTTK w Wadowicach przestawiające m.in. poświęcenie dzwonu i pomnika papieża Jana Pawła II na Groniu, budowę schroniska na Leskowcu oraz inicjatora tego przedsięwzięcia  – Czesława Panczakiewicza
  • fotografie zabytków na trasie między Beskidem Małym a Beskidem Żywieckim, pochodzące ze zbiorów Tadeusza Płonki
Back to Top

Narzędzia dostępności