Projekty dofinansowane z budżetu państwa

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Wadowicka Biblioteka Publiczna w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na przebudowę budynku filii bibliotecznej w Wysokiej w kwocie 1 472 963,78 zł. 

Przebudowa budynku filii bibliotecznej Wadowickiej Biblioteki Publicznej w Wysokiej ma na celu dostosowanie obiektu do potrzeb i wyzwań stawianych współczesnym, nowoczesnym bibliotekom. W wyniku przeprowadzonych prac zostanie powiększona powierzchnia biblioteczna. Powstaną dwie w pełni funkcjonalne kondygnacje użytkowe, sala biblioteczna zyska antresolę przeznaczoną na strefę relaksu z książką oraz werandę na letnią czytelnię. Na poddaszu powstaną sale wielofunkcyjne, w tym jedna multimedialna oraz mini galeria. Piękny i nowocześnie wyposażony budynek biblioteki oprócz zapewnienia podstawowej funkcji bibliotecznej, stanie się dodatkową przestrzenią do aktywności kulturalnej mieszkańców (spotkania autorskie, wykłady, warsztaty, projekcje filmów, wystawy). Spodziewanym rezultatem realizacji zadania będzie zwiększona partycypacja w kulturze, edukacji i życiu społecznym mieszkańców wsi Wysoka i gminy Wadowice.

Back to Top

Narzędzia dostępności