Przyjmowanie darów

Szanowni Czytelnicy!

W każdym roku zbiory Wadowickiej Biblioteki Publicznej powiększają się dodatkowo dzięki hojności darczyńców, za co bardzo dziękujemy.

W trosce o naszych czytelników staramy się tworzyć jak najlepszą kolekcję, wzbogacając ją corocznie o zakup nowości wydawniczych w liczbie blisko 2 000  egzemplarzy. Na półki trafia też rocznie ponad 400 egzemplarzy zbiorów przekazywanych nam przez darczyńców.

Księgozbiór naszej biblioteki podlega okresowej kontroli. Selekcji poddawane są przede wszystkim książki zniszczone i książki z nieaktualną treścią. Z dbałości o jakość księgozbioru, zwracamy się z prośbą o uwzględnianie poniższych zasad przy przekazywaniu darów do biblioteki.

ZASADY PRZYJMOWANIA DARÓW:

  • Przyjęcie darów następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem Wypożyczalni lub Czytelni. Dary pozostawione w bibliotece bez uzgodnienia z pracownikami upoważnionymi do ich przyjmowania nie będą włączane do zasobu.
  • Rok wydania książek nie może przekraczać ostatnich 10 lat.
  • Przekazane w darze książki muszą być w dobrym stanie fizycznym. Nie przyjmujemy książek brudnych, rozpadających się, poplamionych, z brakującymi stronami itp.
  • Ograniczenie ze względu na stan fizyczny i rok wydania darów nie dotyczy zbiorów o tematyce regionalnej.
  • O włączeniu do zbiorów biblioteki i zaewidencjonowaniu przyjętych darów decyduje liczba posiadanych przez bibliotekę egzemplarzy oraz przydatność z uwagi na profil gromadzenia zbiorów.
  • W przypadku darów, które nie zostały włączone do zasobu zbiorów biblioteka zastrzega sobie prawo do
  1.  przekazania na akcję: „bookcrossing”
  2.  oddania na makulaturę.
Back to Top

Narzędzia dostępności