Regionalia

Biblioteka funkcjonuje w atrakcyjnym turystycznie, historycznie i kulturowo powiecie wadowickim i stara się popularyzować walory Wadowic i regionu, rozbudzić i utrwalić wśród swoich użytkowników poczucie dumy z przynależności do tego miejsca oraz przechować pamięć o faktach i ludziach którzy historię naszego miasta tworzyli, a także o tych, którzy dziś budują jego przyszłość.

W tym celu Wadowicka Biblioteka Publiczna zapoczątkowała w 1984 roku
gromadzenie i udostępnianie zbiorów regionalnych, na który składają się :

  • dorobek dawnych i współczesnych pisarzy oraz grup literackich tworzących w naszym regionie,
  • informatory, monografie i opracowania poświęcone ziemi wadowickiej,
  • regionalne czasopisma poruszające problematykę gospodarczą, historycznią, kulturalną i społeczną,
  • foldery, przewodniki i mapy turystyczne,
  • albumy z archiwalnymi i współczesnymi fotografiami
  • plany perspektywiczne rozwoju miasta i gminy,
  • protokoły z sesji Rady Miejskiej
  • kartoteki zagadnieniowe wycinków prasowych na temat gmin powiatu prowadzone w 60 teczkach tematycznych,
  • dokumenty życia społecznego (plakaty, ulotki, informatory, afisze, zaproszenia, katalogi wystaw)
  • publikacje o lokalnych szkołach, zakładach przemysłowych, instytucjach społecznych oraz osobach związanych z regionem
Udostępnianie

Regionalia z Czytelni nie są udostępniane na zewnątrz! Można przeglądać je tylko na miejscu w bibliotece.

Back to Top

Narzędzia dostępności