Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WBP.ZP.261.1.2021

Wadowicka Biblioteka Publiczna informuje, że prowadzi rozeznanie rynku na zadanie: „ Dostawa nowości wydawniczych dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej w 2021 roku” prowadzone w trybie poza ustawą (art.2.1.1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami).

Back to Top