Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WBP.ZP.261.3.2024

Wadowicka Biblioteka Publiczna informuje, że prowadzi rozeznanie rynku na zadanie: „Dostawa nowości wydawniczych dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej w 2024 roku” prowadzone w trybie poza ustawą (art.2.1.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 ). W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert.          

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WBP.ZP.261.1.2023

Wadowicka Biblioteka Publiczna informuje, że prowadzi rozeznanie rynku na zadanie: „Dostawa nowości wydawniczych dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej w 2023 roku” prowadzone w trybie poza ustawą (art.2.1.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710). W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WBP.ZP.261.1.2022

Wadowicka Biblioteka Publiczna informuje, że prowadzi rozeznanie rynku na zadanie: „Dostawa nowości wydawniczych dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej w 2022 roku” prowadzone w trybie poza ustawą (art.2.1.1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami). W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WBP.ZP.261.8.2021

Wadowicka Biblioteka Publiczna informuje, że prowadzi rozeznanie rynku na zadanie: „Dostawa nowości wydawniczych dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej w 2022 roku” prowadzone w trybie poza ustawą (art.2.1.1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami). W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert.

Wadowicka Biblioteka Publiczna informuje, że prowadzi rozeznanie rynku na zadanie: „ Dostawę, montaż, instalację oraz integrację z użytkowanym systemem bibliotecznym SOWA SQL Premium książkomatu zewnętrznego dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej” i zaprasza do składania ofert.

Powyższe zmiany dotyczą dokumentu „Zapytanie ofertowe”, przy przygotowywaniu ofert należy je stosować łącznie z dokumentem „Zapytanie ofertowe” i są wiążące dla stron  biorących udział w postępowaniu. Zapraszamy do składania ofert.

W dniu 12.10.2021 dokonano wyboru oferty na „Dostawę, montaż, instalację oraz integrację z użytkowanym systemem bibliotecznym SOWA SQL Premium książkomatu zewnętrznego dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej” . Wybrano ofertę firmy ARFIDO sp. z.o.o, ul. Szkolna 10A, 62-081 Chyby – oferta uzyskała 100 pkt. Dziękujemy za aktywny udział i życzyczmy korzystnych rozstrzygnięć w przyszłych postępowaniach.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WBP.ZP.261.1.2021

Wadowicka Biblioteka Publiczna informuje, że prowadzi rozeznanie rynku na zadanie: „ Dostawa nowości wydawniczych dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej w 2021 roku” prowadzone w trybie poza ustawą (art.2.1.1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami).

Back to Top

Narzędzia dostępności