Szkolenia dla bibliotekarzy

Wadowicka Biblioteka Publiczna realizując zadania biblioteki powiatowej stara się integrować lokalne środowisko bibliotekarskie, poprzez organizację szkoleń i warsztatów rozwijających  kompetencje i umiejętności pracowników bibliotek. Mamy nadzieję, że przeprowadzane szkolenia i warsztaty pozwolą w przyszłości na skuteczniejsze działania kulturalne i uatrakcyjnią ofertę lokalnych bibliotek. Z kolei odbywająca się przy okazji szkoleń wymiana doświadczeń i pomysłów pozwoli inaczej spojrzeć bibliotekarzom na zmieniające się zadania i cele stawiane współczesnym bibliotekom.

W latach 2017 – 2018 Wadowicka Biblioteka uzyskała dofinansowanie ze środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przeprowadzenie cyklu szkoleń i wyjazdów studyjnych dla bibliotekarzy powiatu wadowickiego. W ramach przeprowadzonych działań podnieśliśmy wiedzę i kwalifikacje bibliotekarzy w zakresie: organizacji spotkań autorskich, biblioterapii, ochrony danych osobowych, doboru literatury dla różnych grup czytelników oraz profesjonalnej obsługi użytkownika w sytuacjach „trudnych”. Z kolei wizyty studyjne zainspirowały uczestniczących w projekcie bibliotekarzy do przeniesienia na grunt lokalny niektórych rozwiązań praktykowanych w odwiedzanych bibliotekach.

Back to Top

Narzędzia dostępności